AUTOŠKOLA ČEŽÍK
Uhlířské Janovice
Kutná Hora - Zruč nad Sázavou
 
   
 
Akce!!!!!!!!!!!!! Přiveď kamaráda/kamarádku nebo si sestav skupinu a získej tak slevu!
 
 
octavia.jpg(17 kb)seat11.jpg(49 kb)


          Provádíme a jsme schopni zajistit výuku a výcvik na všech možných vozidlech.
Nejčastěji zajišťujeme výuku a výcvik na osobních automobilech (skupina „B“)
a motocyklech (skupiny „AM“,A“).

          K dispozici máme autocvičiště v Kolíně, kde se žáci mohou nejen na
začátku s vozidlem seznámit, zkusit si v klidu rozjíždění, točení volantem
apod., ale slouží i později k nácviku nebezpečných situací jako je intenzivní
brždění, náhlá změna směru spojená s ovládáním ostatních prvků vozidla,
couvání apod.

          Teoretická výuka probíhá za použití moderních multimediálních
pomůcek (notebook, data projektor, výuková DVD, power pointové prezentace,...).

          K domácí přípravě doporučujeme a zároveň žákům poskytujeme
výukový set „AUTOŠKOLA? POHODLNĚ!“ (učebnice + výukové DVD s testovými
otázkami, animacemi, značkami, dopravními situacemi,...), který posouvá
vpřed efektivnost výuky v autoškolách.

          Učebnice přináší pečlivý výběr zejména té látky, která je nutná
pro úspěšné složení všech částí závěrečné zkoušky.

A) Zahájení výcviku
          Výuku je možné zahájit kdykoliv v průběhu roku. Délka výcviku závisí
na schopnostech a časových možnostech žadatele.Vyučovací hodinatrvá 45 minut.
Uchazeč může absolvovatmaximálně dvě jízdy po 45 min. denně. Jezdíme a učíme i o víkendech a svátcích. K výcviku se můžete přihlásit ještě před dosažením stanoveného věku pro danou skupinu.
Musí však být splněna podmínka dosažení stanoveného věku v době ukončení výcviku (závěrečných zkoušek).

B) Obsah a rozsah
          Obsah a rozsah výuky a výcviku je stanoven zákonem č. 247/2000 Sb.
Konkrétní obsah se liší dle skupiny řidičského oprávnění, ale obecně
má následující části.
Část teoretickou=výuka předpisů p provozu vozidel a část praktickou=jízdy.
Příklad uvedu na nejčastějším řidičském oprávnění skupiny „B“.

Výuka teorie:
          Tato výuka probíhá vedla základní formy studia obvykle formou individuálního studijního plánu, kdy se žák připravuje formou samostudia a absolvuje povinné konzultace s učitelem, které se odehrávají jak v našich učebnách tak u výcvikových vozidel. Tento studijní plán má následující strukturu:

5 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
3 hodiny: výuka teorie řizení a zásad bezpečné jízdy
1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
1 hodina: opakování a přezkoušení


Praktický výcvik:
28 hodin: výcvik v řízení vozidla = počet jízd po 45 minutách
2 hodiny: výcvik praktické údržby
4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy


Délka kurzu:
          Délka kurzu závisí na řadě faktorů. A to především na počtu hodin celkem (pro příslušnou skupinu řidičského oprávnění)-ODKAZ, intenzitě výcviku, schopnostech a časových možnostech daného uchazeče. V případě že jste dostatečně časově flexibilní a potřebujete řidičské oprávnění
co nejdříve, tak se Vám snažíme vždy vyjít vstříc a ke zkouškám můžete
jít i do měsíce.

C)Zkouška:
          Závěrečná zkouška se skládá na Městském úřadu města Kutná Hora
, odboru dopravy, ul. Radnická 178.V den zkoušek musí absolvent dovršit
předepsaného věku pro danou skupinu, musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě řidičský průkaz, pokud jej vlastní. Poplatek městskému
úřadu za zkoušku je 700,-Kč.

Zkoušky jsou rozděleny do 2 částí:
zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích=elektronický test:
min.43 b.z 50 zkouška z praktické jízdy

Znovuzískání řidičského průkazu
          Pokud jste dostali zákaz řízení na 12 a více měsíců nebo jste dosáhli 12 bodů nebo jste přišly o řidičský průkaz v důsledku zdravotních problémů,
tak neváhejte a obraťte se na nás. Poradíme a pomůžeme Vám získat Váš ŘP zpět.
Důležité pro Vás je, že se musíte před podáním žádosti o vrácení průkazu
podrobit přezkoušení z odborné způsobilosti. Co to znamená?
Musím projít celou autoškolou? Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení.
Vzhledem k náročnosti přezkoušení doporučujeme, abyste
několik jízd alespon absolvovali.

          Zkoušky z odborné způsobilosti se skládají z elektronického testu z přepisů o provozu vozidel (min.43 bodu z 50) a praktické jízdy.
Zkoušku smíte v případě neúspěchu opakovat pouze jednou!
Pokud ani napodruhé neuspějete, musíte se podrobit nové výuce v autoškole
v plném rozsahu, jako kdybyste nikdy žádný řidičský průkaz neměli.

          Znovuzískání řidičského průkazu po zákazu řízení, po dosažení 12 bodů.
Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení
řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo
rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti
spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok.

          Zákaz řízení musí vypršet před přihlášením do autoškoly.
Povinné vyšetření od dopravního psychologa - jeho výsledky předkládáte
praktickému lékaři při potvrzení zdravotní způsobilosti.
Praktickým lékařem potvrzená zdravotní způsobilost - formulář zde
Vyplněná žádost - formulář zde
Výpis z karty řidiče.


 
 
Po podání přihlášky nemusíte čekat na začátek dalšího kurzu! Výuku je možné zahájit kdykoliv! Jezdíme stále a rádi! Samozřejmostí jsou jízdy o víkendech i svátcích! Zahájení a ukončení jízd na sjednaném místě! Učebnice a výukové CD k dispozici!


počítadlo.abz.cz                         Předpověď počasí