Výuka a výcvik - Autoškola Čežík

Autoškola Čežík

fghghfgffgf
f

Kutná Hora - Kolín
Uhlířské Janovice
Čáslav - Zruč
Přejít na obsah
Počasí Uhlířské Janovice - Slunečno.cz

Provádíme a jsme schopni zajistit výuku a výcvik na všech možných vozidlech. Nejčastěji zajišťujeme výuku a výcvik na osobních automobilech (skupina „B“) a motocyklech (skupiny „AM“,A“). K dispozici máme autocvičiště v Kolíně, kde se žáci mohou nejen na začátku s vozidlem seznámit, zkusit si v klidu rozjíždění, točení volantem a pod., ale slouží i později k nácviku nebezpečných situací jako je intenzivní brždění, náhlá změna směru spojená s ovládáním ostatních prvků vozidla, couvání apod.

Teoretická výuka probíhá za použití moderních multimediálních pomůcek (notebook, data projektor, výuková DVD, power pointové prezentace,...). K domácí přípravě doporučujeme a zároveň žákům poskytujeme výukový set „AUTOŠKOLA? POHODLNĚ!“ (učebnice + výukové DVD s testovými otázkami, animacemi, značkami, dopravními situacemi,...), který posouvá vpřed efektivnost výuky v autoškolách. Učebnice přináší pečlivý výběr zejména té látky, která je nutná pro úspěšné složení všech částí závěrečné zkoušky.

  A) Zahájení výcviku
Výuku je možné zahájit kdykoliv v průběhu roku. Délka výcviku závisí na schopnostech a časových možnostech žadatele.Vyučovací hodinatrvá 45 minut.
Uchazeč může absolvovatmaximálně dvě jízdy po 45 min. denně. Jezdíme a  učíme i o víkendech a svátcích. K výcviku se můžete přihlásit ještě před  dosažením stanoveného věku pro danou skupinu. Musí však být splněna podmínka dosažení stanoveného věku v době ukončení výcviku (závěrečných zkoušek).

B) Obsah a rozsah
Obsah a rozsah výuky a výcviku je stanoven zákonem č. 247/2000 Sb. Konkrétní obsah se liší dle skupiny řidičského oprávnění, ale obecně má následující části.
Část teoretickou=výuka předpisů p provozu vozidel a část  praktickou=jízdy. Příklad uvedu na nejčastějším  řidičském  oprávnění skupiny „B“.

Výuka teorie:
Tato výuka probíhá vedla základní formy studia obvykle formou individuálního studijního plánu, kdy se žák připravuje formou samostudia a absolvuje povinné konzultace s učitelem, které se odehrávají jak v našich učebnách tak u výcvikových vozidel. Tento studijní plán má následující strukturu:

5 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 3 hodiny: výuka teorie řizení a zásad bezpečné jízdy
 1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
 1 hodina: opakování a přezkoušení


Praktický výcvik:
28 hodin: výcvik v řízení vozidla =  počet jízd po 45 minutách
2 hodiny: výcvik praktické údržby
 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy


Délka kurzu:
Délka kurzu závisí na řadě faktorů. A to především na počtu hodin celkem (pro příslušnou skupinu řidičského oprávnění)-ODKAZ, intenzitě výcviku, schopnostech a časových možnostech daného uchazeče. V případě že jste dostatečně časově flexibilní a potřebujete řidičské oprávnění co nejdříve, tak se Vám snažíme vždy vyjít vstříc
a ke zkouškám můžete jít i do měsíce.

C)Zkouška:
Závěrečná zkouška se skládá na Městském úřadu města Kutná Hora, odboru dopravy, ul. Radnická 178.V den zkoušek musí absolvent dovršit předepsaného věku pro danou skupinu, musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě řidičský průkaz, pokud jej vlastní. Poplatek městskému úřadu za zkoušku je 700,-Kč.

Zkoušky jsou rozděleny do 2 částí: zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích=elektronický test: min.43 b.z 50 zkouška z praktické jízdy

Znovuzískání řidičského průkazu           
Pokud jste dostali zákaz řízení na 12 a více měsíců nebo jste dosáhli 12 bodů nebo jste přišly o řidičský průkaz v důsledku zdravotních problémů, tak neváhejte a obraťte se na nás. Poradíme a pomůžeme Vám získat Váš ŘP zpět. Důležité pro Vás je, že se  musíte  před podáním žádosti o vrácení průkazu podrobit přezkoušení z odborné způsobilosti. Co to znamená? Musím projít celou autoškolou? Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení doporučujeme, abyste několik jízd alespon absolvovali.

Zkoušky z odborné způsobilosti se skládají z elektronického testu z přepisů o provozu vozidel (min.43 bodu z 50) a praktické jízdy. Zkoušku smíte v případě neúspěchu opakovat pouze jednou! Pokud ani napodruhé neuspějete, musíte se podrobit nové výuce v autoškole v plném rozsahu, jako kdybyste nikdy žádný řidičský průkaz neměli.

Znovuzískání řidičského průkazu po zákazu řízení, po dosažení 12 bodů. Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok.

Zákaz řízení musí vypršet před přihlášením do autoškoly. Povinné vyšetření od dopravního psychologa - jeho výsledky předkládáte praktickému lékaři při potvrzení zdravotní způsobilosti. Praktickým lékařem potvrzená zdravotní způsobilost - formulář zde
Vyplněná žádost - formulář zde
Výpis z karty řidiče.
Návrat na obsah